Fietsen is populair! Uiteraard zijn wij tevreden om te zien hoe deze trend zich jaar na jaar steeds voortzet. De fiets staat immers centraal in de duurzame mobiliteitstransitie. Dankzij de innovatie op de fietsmarkt (betere en kleinere batterijen, diversiteit van type fietsen,…) enerzijds én fiscaal gunstige steunmaatregelen anderzijds, wordt de fiets steeds meer naast een vrijetijdsbezigheid, ook een volwaardig vervoersmiddel bij woon-werkverplaatsingen. Dit zet steeds meer bedrijven aan om fietsleasing op te nemen in hun mobiliteitsbeleid. Binnen de brede waaier aan flexibele mobiliteitsopties die Vaigo aanbiedt, kon fietsleasing uiteraard niet ontbreken. Trots kondigen wij het nieuw partnership aan met het digitaal fietslease platform o2o.  

Opzet van unieke mobiliteitspolicies

Als bedrijven kiezen om fietsleasing aan te bieden aan hun medewerkers, merken wij bij Vaigo op dat de implementatie voor velen niet evident is. Fietsleasing kan namelijk op verschillende manieren gefinancierd worden. Hieronder een aantal voorbeelden van verschillende mobiliteitspolicies:

  1. Via een brutoloonruil waarbij de medewerker een deel van zijn loon ruilt voor een leasefiets. Dit is heel voordelig voor de medewerker en budgetneutraal voor de werkgever. (meer info via o2o)
  2. Via een TCO-wagenbudget waarin een medewerker een minder dure wagen of een verlaagd gebruik ervan, combineert met het aanschaffen van een leasefiets op maat.
  3. Een derde mogelijkheid is om fietsleasing aan te bieden via het legale mobiliteitsbudget.

Tot slot kan er ook gekozen worden om een combinatie van deze drie opties op te nemen.

Het overwegen van deze opties om fietsleasing aan te bieden als bedrijf, vergt enige expertise. Het is een complexe denkoefening waarbij het beheer van de fietslease uitgedacht wordt, hoe dit geconnecteerd is met de loonverwerking zonder dat dit gepaard gaat met een grote administratieve last. Wij merken op dat de implementatie voor velen niet evident is. Vaigo ondersteunt bedrijven in dit proces door onze expertise en kennis ter beschikking te stellen zodat in samenwerking een flexibel mobiliteitsbeleid mét fietsleasing opgesteld kan worden.

Het partnership tussen Vaigo en o2o biedt Belgische bedrijven de mogelijkheid om eenvoudig aan te sluiten in het duurzaam mobiliteitsverhaal. Eentje waarin de fiets centraal staat én toegankelijk is voor elke medewerker. En niet onbelangrijk de HR manager die fietsleasing meestal mag implementeren krijgt vanaf heden de tools om dit goed te doen en achteraf  te beheren.

Wim Flore, co-founder & managing partner bij o2o company bike lease
 

Vaigo, het mobiliteitsportaal voor alle werknemers binnen grote bedrijven

Zowel Vaigo als het fietsleaseplatform o2o hebben hetzelfde doel voor ogen: medewerkers eenvoudig toegang geven tot fietsleasing en de betrokken HR-dienst administratief ontzorgen aan de hand van geautomatiseerde processen. Dankzij de samenwerking met het fietsleaseplatform o2o levert dit voor onze klanten het grote voordeel op dat alle mobiliteitsopties, en dus ook fietslease, beheerd kan worden vanuit 1 mobiliteitsplatform.

Aangezien de systemen van Vaigo en o2o gelinkt zijn aan elkaar, verandert er voor de eindgebruiker weinig en wordt het je toch makkelijker gemaakt. Zo kies je vanaf nu vanuit het vertrouwde Vaigo-platform een leasefiets uit het brede netwerk van fietshandelaars van o2o (waar mensen op basis van locatie, merk of naam van de handelaar een fietshandelaar kunnen kiezen), krijgt men meteen zicht op de loonimpact van de gekozen fiets en wordt het tijdrovend proces tussen de medewerker en de betrokken HR-manager serieus ingekort. Elke fiets, ook de populaire online merken Canyon en Cowboy, kan in een mum van tijd besteld worden!