“Hoe zou het zijn mocht je het legale mobiliteitsbudget openstellen voor alle medewerkers binnen een bedrijf?” hoor je Tom (Tom Broos i.e. oprichter Vaigo) tegen vriend en medeoprichter Roeland Vanrenterghem filosoferen. Zowel intern als extern bij Vaigo is het geweten dat beiden graag openstaan voor debat en nieuwe ideeën, discussies die makkelijk tot in de vroege uurtjes kunnen duren. We bevinden ons in uitvalbasis Leuven kijkend op het station, een ware smeltkroes waar verschillende vormen van duurzame mobiliteit samenkomen. Een échte mobiliteitshub, met een knipoog naar wat Vaigo in virtuele vorm voorstelt. Ondertussen is Vaigo twee jaar operationeel en het gaat snel. Tijd om hiervoor samen te zitten met de twee oprichters Tom Broos en Roeland Vanrenterghem en even terug te blikken.

CEO’s Roeland Vanrenterghem en Tom Broos

25 000 gebruikers binnen het Vaigo-portaal, dat klinkt als een mooie mijlpaal, proficiat! Wij zijn uiteraard benieuwd om te weten hoe dit allemaal gestart is. Hoe is het idee achter Vaigo ontstaan?

TOM: Roeland en ik werkten allebei binnen een grote organisatie en hadden beiden een mooie bedrijfswagen. Op dat ogenblik stelden wij ons niet veel vragen over onze mobiliteit. Moesten wij ergens naartoe, dan was het de reflex om de auto in te springen en ons zo te verplaatsen. Op een bepaald ogenblik is hier een kentering in ontstaan. Toen wij beiden naar het buitenland gingen, realiseerden wij ons dat je je perfect kan verplaatsen via alternatieve vervoersmiddelen want onze auto, die was er niet. Als het in het buitenland perfect mogelijk is, waarom zou dit in België, als wij ons dagelijks moeten verplaatsen naar het werk, ook niet kunnen? Het was een vraagstuk dat ons fascineerde en waarin wij ons graag verder wouden verdiepen.

In het begin kwam onze focus meteen bij de reiziger terecht. Wij deden hiervoor een beroep op onze eigen ervaring als medewerkers van grote bedrijven. Hierdoor wisten wij dat flexibiliteit aanbieden binnen zo’n organisaties niet altijd evident is. Er zijn procedures en veiligheidsvoorschriften die in acht dienen genomen te worden, onderhandelingen met de vakbonden, ingewikkelde IT-systemen enzovoort. Een verandering hierbinnen brengen is een moeilijk en langlopend proces.

ROELAND: Bedrijven houden daarnaast ook sterk vast aan bepaalde gewoontes. Als werkgevers een bedrijfswagen aanbieden, wordt er indirect verwacht dat je hiermee al jouw verplaatsingen aflegt. Maar als je een auto minder gebruikt bespaar je hiermee ook net kosten, geld dat je voor andere zaken kan gebruiken. Wij ondervonden dat bedrijven op zoek waren naar een balans hierbinnen. Vanuit dit probleem zijn wij naar oplossingen en regels gaan zoeken om duurzame en makkelijke mobiliteit voor medewerkers toegankelijk te maken.

Als werkgevers een bedrijfswagen aanbieden, wordt er indirect verwacht dat je hiermee al jouw verplaatsingen aflegt. Maar als je een auto minder gebruikt bespaar je hiermee ook net kosten, geld dat je voor andere zaken kan gebruiken. Wij ondervonden dat bedrijven op zoek waren naar een balans hierbinnen. Vanuit dit probleem zijn wij naar oplossingen en regels gaan zoeken om duurzame en makkelijke mobiliteit voor medewerkers toegankelijk te maken.

ROELAND VANRENTERGHEM

TOM: Vanaf het begin vonden wij het belangrijk dat dit geen of-of-verhaal zou zijn. Wij zijn namelijk niet tegen de auto. Als je kinderen naar school moet brengen, boodschappen moet doen of niet in de buurt van een stadscentrum woont, heb je nu eenmaal soms een wagen nodig. Wat wij vaak tegen klanten zeggen is, is dat het realistischer is om jouw personeel aan te moedigen om 10% van de tijd hun wagen thuis te laten in plaats van te streven naar 10% van de medewerkers definitief uit de auto te krijgen. Deze doelstelling komt laagdrempeliger over, maar heeft wel hetzelfde resultaat. Uiteraard hopen wij dat eenmaal mensen gebruik maken van alternatieve mobiliteit, dit ondervinden als een aangename ervaring en op termijn erover nadenken om binnen het gezin maar één wagen te houden in plaats van twee.

Na een aantal jaren zoeken hoe wij een bijdrage kunnen leveren, konden we overgaan tot de volgende fase. Hierin vertrokken wij vanuit één duidelijke missie: Wij willen impact maken! Als je grote bedrijven bereikt, dan is de impact als organisatie beduidend groter. Vandaag kunnen we met trots al meegeven dat wij 25 000 gebruikers bedienen die via het Vaigo-platform toegang hebben tot alternatieve mobiliteit.

Wat wij vaak tegen klanten zeggen is, is dat het realistischer is om jouw personeel aan te moedigen om 10% van de tijd hun wagen thuis te laten in plaats van te streven naar 10% van de medewerkers definitief uit de auto te krijgen. Deze doelstelling komt laagdrempeliger over, maar heeft wel hetzelfde resultaat.

TOM BROOS

Hoe hebben jullie Vaigo zien groeien?

ROELAND: Wel, dit is eigenlijk wel een leuk verhaal! Hetgeen begon als een idee waarover gefilosofeerd werd tijdens een cafébezoek hier aan het station in Leuven, groeide snel uit tot een concreet concept en kwam vervolgens in een stroomversnelling terecht wanneer Eurides (i.e. de oprichtingsnaam van Vaigo) officieel opgericht werd. Dit hebben wij mede te danken aan onze derde vennoot (Thibaud Dedier) die een netwerk en een ruime ervaring had in de mobiliteitswereld en onze investeerder BDO.

Al snel werd de eerste medewerker aangenomen en begonnen we verder met ons drie na te denken over de toekomst van mobiliteit vanuit ons klein kantoor in Leuven. Het multimodale Vaigo-platform werd volledig uitgetekend en niet veel later uitgerold bij BDO, behalve investeerder ook onze eerste klant. Stelselmatig namen wij extra medewerkers aan en werd er verder geïnvesteerd in productontwikkeling. Het aantal klanten nam ook toe waarbij er vervolgens ook ingezet werd op andere diensten waaronder klantenondersteuning, Sales en Marketing en Delivery Organisations. Vandaag is net onze elfde medewerker gestart en zijn wij klaar om verder te groeien en te evolueren van start-up naar scale-up!

TOM: Het vinden van een juiste investeerder was in het begin niet zo makkelijk. Vaigo is een oplossing die de problemen behandelt waarvan wij wisten dat organisaties ze ook effectief hebben. Als wij het Vaigo-platform voorstellen is dit een down-to-earth oplossing die een pragmatisch aanpak vereist en daarom dwepen we ook niet nodeloos met termen als Blockchain, IoT of AI. Wij waren dan ook tevreden om de juiste investeerder te vinden, een consulting bedrijf, dat de essentiële rol van bedrijfsprocessen begreep en zo meteen mee was in het verhaal.

Vaak weten klanten niet exact naar wat ze op zoek zijn, wat ook niet onlogisch is gezien de dynamische markt. Van zodra wij aanvoelen – dit kan na één of meerdere gesprekken zijn – dat wij klanten hun probleem goed begrepen hebben en erin geloven dat Vaigo voor hen de geschikte oplossing kan bieden, ontstaat er een soort magie.

tom broos

Als je kijkt naar de groei van Vaigo, ondervinden wij dat wij samen met onze klanten meegroeien, en omgekeerd. Vaak weten klanten niet exact naar wat ze op zoek zijn, wat ook niet onlogisch is gezien de dynamische markt. Van zodra wij aanvoelen – dit kan na één, twee of meerdere gesprekken zijn – dat wij hun probleem goed begrepen hebben en erin geloven dat Vaigo voor hen de geschikte oplossing kan bieden, ontstaat er een soort magie. Wij werken met professionele bedrijven die hoge standaarden hebben en met grote IT- en security-teams werken. Voor Vaigo als kleine start-up vereist zo’n klanten bedienen meteen een hoge maturiteit in de processen en documentatie. We zijn blij dat dit ons al vanaf een vroeg stadium sterk gevormd heeft.  

Hoe hebben jullie de voorbije jaren de markt van flexibele mobiliteit zien veranderen?

ROELAND: De nood aan flexibele mobiliteit was er altijd wel ergens al. Hetgeen wij voornamelijk opmerken is de evolutie binnen de toegereikte flexibiliteit naar de medewerkers toe. Waarin vroeger een bedrijf al als vooruitstrevend gezien werd wanneer zij hun medewerkers jaarlijks de keuze gaven in hun mobiliteit, zien we nu dat steeds meer bedrijven opteren hun medewerkers de kans te geven om hun mobiliteit op een dagdagelijkse en dus flexibele manier te kiezen. Bedrijven hebben ondervonden dat wanneer de omstandigheden van medewerkers veranderen, bijvoorbeeld men krijgt een gezin of verhuist van de stad naar het platteland, dit gepaard gaat met veranderende mobiliteitsbehoeftes. De impact van COVID heeft deze trend nog een extra duw gegeven. Bedrijven die het nog niet deden, zijn nu versneld op zoek gegaan naar een oplossing.

TOM: Hetgeen ons positief verbaasd heeft als team, is dat het vaak relatief grote werkgevers zijn die het initiatief nemen. Je zou net kunnen verwachten dat eerder de kleinere, meer wendbare organisaties zijn die de trend zetten. De typische Vaigo-klanten willen veranderingen brengen, zij hebben een visie, vaak ook gekoppeld aan objectieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij geven hier het mooie voorbeeld waarop kleinere organisaties naar de toekomst toe zullen op intekenen.

Bedrijven hebben ondervonden dat wanneer de omstandigheden van medewerkers veranderen, bijvoorbeeld men krijgt een gezin of verhuist van de stad naar het platteland, dit gepaard gaat met veranderende mobiliteitsbehoeftes.

ROELAND VANRENTERGHEM

Vanuit de kant van de medewerkers, merken wij ook nog een andere interessante trend op, iets wat men ‘range anxiety’ noemt in het jargon, de angst om over onvoldoende autonomie te beschikken met een elektrische wagen. Vanuit de overheid zijn er financiële incentives om over te schakelen op die elektrische voertuigen, maar vandaag wordt de beslissing waarop werknemers bedrijfswagens kiezen nog te vaak genomen op basis van de jaarlijkse ski-trip of andere vakantieplannen. Samen met de partners als SIXT werkten wij een eenvoudige oplossing uit om een antwoord te bieden aan deze range anxiety: Je kiest voor een elektrische bedrijfswagen voor je woon-werkverkeer en op momenten waarop je een grotere auto wenst of behoefte hebt aan een hogere autonomie, dan kan je gebruik maken van een huurauto via je toegewezen mobiliteitsbudget. De financiële ruimte wordt gecreëerd door de werkgever, onder mee dankzij de fiscale prikkels. Om hierbinnen als Vaigo de schakel te zijn en als katalysator op te treden, binnen een verhaal waarin elektrische wagens de toekomst worden, wel dat geeft ons veel energie!   

De typische Vaigo-klanten willen veranderingen brengen, zij hebben een visie, vaak ook gekoppeld aan objectieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij geven hier het mooie voorbeeld waarop kleinere organisaties naar de toekomst toe zullen op intekenen.

Tom Broos

Heeft COVID een impact gehad op de werking van het mobiliteitsplatform?

TOM: Een van de zaken dat deze periode ons geleerd heeft, is dat hoe en waar je naar het werk gaat en het gebruik van kantoren of thuiswerk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit zien we ook meer en meer opgenomen worden in het mobiliteitsbeleid van onze klanten. Wij hebben deze visie altijd al gehad, en deels stond dit ook al opgenomen in onze roadmap. Door de Corona-crisis, hebben wij een tandje moeten bijsteken om dit versneld te kunnen lanceren. Het leverde een aantal nieuwe opportuniteiten op: de vermijding van verplaatsingen, het mogelijk maken om met de fiets naar een satellietkantoor te pendelen waar je met collega’s afgesproken hebt, …

Welk mobiliteitsbeleid vonden jullie tot nu toe al het leukst om te mogen uitwerken?

ROELAND: Het grootste vraagstuk voor bedrijven die flexibele mobiliteit willen aanbieden, is hoe zij budget kunnen vinden. Hetgeen mij zo bevalt is dat er organisaties zijn die beginnen in te zien dat er hierbinnen wél mogelijkheden zijn. Als je met een bedrijfswagen een aantal kilometer rijdt, kost dat ook aan brandstof, extra afschrijvingen, bedrijfsparking enzovoort. De policies die wij heel graag implementeren, zijn bijvoorbeeld die van BDO, Danone, BICS en Engie. Hun mobiliteitsbeleid is erop afgestemd dat, wanneer medewerkers minder vaak met de bedrijfswagen rijden, zij op die manier budget vrijhouden dat aan alternatieve mobiliteit kan besteed worden.  

Door de Corona-crisis, hebben wij een tandje moeten bijsteken om dit versneld te kunnen lanceren. Het leverde een aantal nieuwe opportuniteiten op: de vermijding van verplaatsingen, het mogelijk maken om met de fiets naar een satellietkantoor te pendelen waar je met collega’s afgesproken hebt, …

TOM BROOS

TOM: Een ander leuk mobilieitsbeleid dat wij mochten uitwerken was dat van een internationaal groot sportkledingmerk. Zij hebben een ambitieus duurzame visie, waaronder de focus op CO2-reductie en de bevordering van de gezondheid van haar medewerkers. Vanuit het hoofdkantoor definieerden zij hun doelstellingen en vervolgens ondersteunden wij hen bij de implementatie hiervan. Omdat zij ook vestigingen hebben in landen zoals Frankrijk en Duitsland, gingen wij op zoek hoe wij hun beleid konden vertalen binnen de lokale wetgeving en welke mobiliteitsaanbieders wij konden integreren. Concreet stelt het bedrijf per medewerker een klein micro-mobility budget ter beschikking dat zij vrij kunnen besteden aan een brede waaier van mobiliteitsopties. Hetgeen voor hen slechts een beperkte investering is, veroorzaakt toch een grote verandering!

Wat maakt van Vaigo een uniek bedrijf?

TOM: Wij werken voornamelijk voor grote bedrijven met torenhoge verwachtingen. Aan de andere kant zijn wij zelf net geen groot bedrijf. Hetgeen ik fascinerend vind, is om te zien hoe Vaigo als een team functioneert en samenwerkt om dat te doen werken. Wij willen ten volle gebruik maken van verschillende ideeën, denkprocessen en perspectieven en hieruit de voordelen halen. Als iemand van het Product Team een voorstel heeft om een bepaalde toepassing in te vullen, kan de Customer Support dienst constructief meedenken en analyseren wat de impact voor de klant hiervoor zal zijn. Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen vanuit alle hoeken kan roepen, maar je voelt dat iedereen wil bijdragen. Je kan dit deels organiseren, maar het moet ook vanuit het team zelf komen, en dat geluk hebben wij! Ik denk dat dit komt omdat de mensen die bij Vaigo werken, op zich al aangetrokken zijn tot het idee om samen de wereld een beetje te veranderen.

ROELAND: Wij vormen inderdaad een dynamisch team, maar worden volop gedreven door onze drie waarden die ons elke dag motiveren. Als klein team hebben wij al heel veel gerealiseerd en dit kan je enkel door uiterst efficiënt te opereren. Efficiëntie is zo belangrijk, maar tegelijkertijd met enorm veel empathie naar de klanten toe. Dit is absoluut één van onze grote kernwaarden! De klanten geven ons de input over hoe de toekomst van het platform er moet uitzien. Onze taak bestaat erin om ons zo goed mogelijk in te beelden hoe onze klant wenst te opereren en de vertaalslag te maken van hun mobiliteitsbeleid. Tot slot, zoals Tom eerder aangaf, vinden wij het belangrijk om onze medewerkers verbeteringen te zien nemen en na te denken hoe wij nieuwe markten kunnen benaderen. Initiatief nemen stimuleren wij dan ook ten volle! Wij gaan altijd luisteren en proberen hier ook effectief mee aan de slag te gaan.  

Efficiëntie is zo belangrijk, maar tegelijkertijd met enorm veel empathie naar de klanten toe. Dit is absoluut één van onze grote kernwaarden! De klanten geven ons de input over hoe de toekomst van het platform er moet uitzien. Onze taak bestaat erin om ons zo goed mogelijk in te beelden hoe onze klant wenst te opereren en de vertaalslag te maken van hun mobiliteitsbeleid.

rOELAND VANRENTERGHEM

Uiteraard zijn we nu benieuwd om te horen hoe multimodaal jullie zelf eigenlijk zijn, zowel voor woon-werk als privéverplaatsingen.

TOM: Wat ik merk als ik mijn auto instap, is dat er stof op ligt. Dit doet mij uiteraard de vraag stellen of dat dit de laatste auto zal zijn die ik ooit nog zal bezitten. Vanaf zodra je op speelse manier, zonder dat je moet nadenken over de administratieve kant, kan proeven van verschillende mobiliteitsopties, dan blijft dat ook vaak hangen. De gedachte om vandaag de dag nog met de auto naar Antwerpen te rijden, lijkt voor mij absurd. Daarnaast zie ik ook het grote voordeel erin dat ik veel meer beweeg sinds ik een Swapfiets heb. Het fijne binnen dit hele verhaal vind ik dat het aspect mobiliteit wordt verbreed. Het gaat niet alleen meer over een louter functionele verplaatsing, er is ook een fun-element aan verbonden. Hoe tof is het wel niet om een nieuwe mobiliteitsdienst uit te testen samen met de collega’s? Multimodaliteit staat voor mij gelijk aan ontdekking en plezier, en ja bij gelegenheid maak ik nog eens gebruik van de wagen.

ROELAND: Drie jaar geleden ben ik overgestapt van een groot bedrijf naar een start-up. Deze switch ging ook gepaard met het opgeven van mijn bedrijfswagen. Dit was geen evidente beslissing, aangezien ik een gezin heb met jonge kinderen. Lang hebben wij ons afgevraagd of een tweede gezinswagen nog aan de orde was. Wel, ik wou eens de proef op de som nemen en de uitdaging aangaan! Ik investeerde in een kwaliteitsvolle elektrische fiets met aangepaste kledij. Hetgeen aanvankelijk enkel als alternatief tijdens de zomermaanden werd beschouwd, bleek snel een nieuwe realiteit te zijn en een volwaardig alternatief. Ik was volledig overtuigd!

Wij zijn al jaren gelukkige eigenaar van slechts één gezinswagen en met de rest van het budget dat wij uitsparen, kunnen wij leuke dingen doen waaronder regelmatig eens lekker gaan eten of op citytrip gaan. Als ik naar klanten ga, vraagt het een kleine inspanning om te plannen hoe ik mijn first of last mile ga afleggen. De momenten waarop ik écht een wagen nodig hebt, maak ik gebruik van een Cozycar, een platform waarbij je eenvoudig een deelwagen kan huren bij de buren.

TOM: Dit is net het mooie aan het Vaigo-platform. Wij willen namelijk verschillende medewerkers met uiteenlopende mobiliteitsbehoeftes kunnen bedienen. Mobiliteit blijft iets persoonlijk en verschilt zowaar van dag tot dag. Of het je nu alleenstaande, een gezin met vijf kinderen of aan co-ouderschap doet, je de meest sportieve onder ons bent of vaak graag last minute beslist, je mobiliteit zal er telkens anders uitzien. Wij vinden het net belangrijk om deze variatie te kunnen ondersteunen. Het gaat hier niet over een “one size fits all”-verhaal, maar een totaaloplossing, telkens specifiek aangepast aan de noden van de organisaties en haar medewerkers.