Het Vaigo & Powerdale partnership

Proximus heeft als doel om tegen 2030 een circulair bedrijf te worden. Een van de initiatieven die zij hiervoor onderneemt, is de vergroening van haar wagenvloot die op termijn uitsluitend nog uit elektrische wagens zal bestaan. De oplossing voor het beheer van elektrische laadpalen werd door Vaigo in partnerschap met de mobiliteitsleverancier voor slimme energie-oplossingen, Powerdale gelanceerd.  

Snel laden, eenvoudig beheren!

Sinds 1 januari 2021 ging het vernieuwde en flexibele mobiliteitsbeleid van Proximus van kracht. De medewerkers krijgen een persoonlijk mobiliteitsbudget ter beschikking waarover zij de volledige keuzevrijheid hebben: fietsen, trein, metro, parkeren, tanken of zelfs van thuis uit de elektrische wagen opladen is mogelijk!  

Dankzij het Proximusproject, werd het nieuwe partnerschap Vaigo-Powerdale opgezet. Meteen werd duidelijk dat er een goede complementariteit tussen de beide spelers ontstond: De expertise vanuit Powerdale in het beheer van elektromobiliteit en de interconnectiviteit en haar rol als beheerder van mobiliteitsbudgetten van Vaigo, vormden samen de totaaloplossing waar Proximus naar op zoek was.

Flexibel laden wanneer het uitkomt.

Powerdale verzorgt alle nodige infrastructuur die elektrisch laden voor wagens mogelijks maakt: de laadpalen, slimme kabels en het software platform voor de services gekoppeld aan de elektromobiliteit (b.v. opvolgen van de ladingen thuis, reserveren van laadpalen in de parking of het beheer van energie in grote parkings met veel laadpalen,  het zogenaamde “smart charging ”. Vaigo voert de bestellingen en de controles voor de slimme kabels uit en beheert de mobiliteitsbudgetten.

Medewerkers hebben daarnaast ook de mogelijkheid om hun wagen van thuis uit op te laden. Het verbruik wordt via de slimme kabel in real-time geregistreerd en toegewezen aan het correcte budget, dat binnen de Vaigo mobiliteitshub kan opgevolgd worden.

De samenwerking tussen Powerdale en Vaigo heeft perfect gewerkt! Wij zijn hier één puzzelstuk binnen een grote puzzel. Het nut voor de eindklant is hier dan ook meteen duidelijk: wij zijn gespecialiseerd in elektromobiliteit, Vaigo in mobiliteitsbeheer en dankzij de samenwerking kon een toegevoegde waarde voor Proximus gecreëerd worden.

Hugues dhaeyer – ceo powerdale